Charakterystyka spawania metodą MIG

W dzisiejszym świecie możemy zauważyć niezwykle szybko rozwijającą się technikę. Powstało bardzo dużo innowacji, które bez wątpienia upraszczają nam życie w każdym aspekcie. Możemy również zauważyć, że najskuteczniejszymi i najpomocniejszymi wynalazkami są te, wynalezione dla celów budowniczych.

Olbrzymie koparki i małe spawarki, są to sprzęty, które swoje zastosowanie znajdą chyba na każdej budowie. Zilustrujmy same spawarki lub tylko jedną z wielu modeli jakim są spawarki MIG. Spawanie za pomocą metody Mig polega głównie na wykorzystaniu łuku elektrycznego, który wytwarza się pomiędzy elektrodą topliwą oraz spawanym materiałem. Dla ulepszenia spawu oraz ochrony spoiny, metoda ta korzysta ze strumienia gazu osłonowego, który ochrania łuk oraz jeziorko ciekłego metalu.

Trzeba tutaj zaznaczyć, że spawarki mig korzystają z gazu osłonowego, który chemicznie jest obojętny np. argon, hel. Tymczasem istnieje inne spawanie, które jest niezwykle podobne do spawania MIG, mowa tutaj o metodzie Metal Active Gas. Ten sposób natomiast w swoim funkcjonowaniu korzysta z gazu osłonowego, który jest chemicznie aktywny np. CO2.

Metoda spawania Metal Inert Gas oraz Metal Active Gas cieszy się w ostatnim czasie dużym powodzeniem. Źródłem tego na pewno jest jej uniwersalność. Za jej sprawą możliwe jest łączenie odmiennych metali i ich stopów we wszystkich pozycjach. Jest to dosyć mało spotykana opcja, gdyż często większa część spawarek może spawać w jednej do trzech pozycji. Poza tym spawarki mig oraz mag pozwalają na osiągnięcie dobrej jakości spoiny przy jednoczesnym osiągnięciu dużej efektywności samego procesu.Powiązane słowa: