Jak dziś księgujemy?

Aby uszczelnić polski system kontroli podatkowej, Ministerstwo Finansów opracowało JPK, Jednolity Plik Kontrolny, czyli jednolity format do prowadzenia ksiąg i dokumentów podatkowych. Czy to się przyda w życiu?

Prostota i wygoda
Podjęcie się ujednolicenia pliku to pomysł, niebywale ułatwiający przekazywanie dokumentacji organom kontroli skarbowej, a przy tym bieżącą komunikację między podmiotami gospodarczymi. Zrobienie ujednolicenia może zapobiegać barierom technologicznym wynikającym z różnic w oprogramowaniu. Poza tym, system ujednolicania plików wprowadza skrócenie czasupotrzebnego do wykonania kontroli skarbowej a również na płynniejsze wychwytywanie opcjonalnych nieprawidłowości oraz „pustych faktur”. Nowoczesne programy, w których zdołamy księgować wspomagają nie tylko przeprowadzanie generacji tychże scalonych plików, jednakże także na scalanie JPK z kilku plikówwygenerowanych naprzód. Poprawia to przejście ciągu komunikacji rozliczeń między przedsiębiorcami, gdyż dane nam jest w ten sposób czytelne zestawienia okresowe oraz wygodny, mogący być odczytywany na każdym pececie plik.

Co określa skrót JPK?
Jednolity plik kontrolny to nic innego aniżeli zbiór danych, które zostały zapisane w określonym formacie, a konkretnie jako schemat XML. JPK zostaje stworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośrednie eksportowanie danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za interesujący nas okres. O ile JPK daje się do Urzędu Skarbowego jedynie na żądanie, to każdy przedsiębiorca zobowiązany do tego, by tworzyć takowy plik winien robić to regularnie i posiadać zachowane pliki na zabezpieczonym nośniku, żeby były w każdej chwili dostępne do audytu. Za niedostarczenie plików JPK do kontroli skarbowej, przedsiębiorcy są zagrożeni karami finansowymi.Powiązane słowa: