Księgowanie - dziś to jest łatwiejsze!

Po to, by móc zharmonizować polski system kontroli podatkowej, Ministerstwo Finansów wprowadziło w życie JPK, Jednolity Plik Kontrolny, precyzyjniej mówiąc jednolity format do prowadzenia ksiąg i dokumentów podatkowych. Czy to się przyda w życiu?

Prościej i wygodniej
Ujednolicenie pliku to pomysł, niebywale ułatwiający przekazywanie dokumentów organom kontroli skarbowej, a przy tym bieżącą komunikację między podmiotami gospodarczymi. Zrobienie ujednolicenia zapobiega barierom technologicznym wynikającym z różnic w oprogramowaniu. Poza tym, system ujednolicania plików wpływa na to, że następuje skrócenie czasu, jaki będzie potrzebny do wykonania kontroli skarbowej a też na płynniejsze wychwytywanie ewentualnych nieprawidłowości i „pustych faktur”. Nowoczesne programy do księgowania pozwalają nie tylko na generowanie tychże scalonych plików, ale też na scalanie JPK z paru plików, które zostały wygenerowane wcześniej. Poprawia to przejście ciągu komunikacji rozliczeń między przedsiębiorcami, gdyż uzyskujemy w ten sposób przejrzyste zestawienia okresowe oraz użyteczny, mogący być odczytywany na każdym pececie plik.

Co to jest JPK?
Jednolity plik kontrolny to żadna inna rzecz niż zestawienie danych, które zapisano w stosownym formacie, a dokładnie jako schemat XML. JPK zostaje stworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za interesujący nas okres. O ile JPK przekazuje się do Urzędu Skarbowego jedynie na zawołanie, to każdy przedsiębiorca zobowiązany do tego, by tworzyć takowy plik powinien podejmować się tego cyklicznie i posiadać zachowane pliki na zabezpieczonym nośniku, aby były w każdym momencie dostępne do audytu. Za niedostarczenie plików JPK do kontroli skarbowej, przedsiębiorcy mogą otrzymać kary finansowe.Powiązane słowa: