Księgowość - czas na to co nowe

Aby uszczelnić polski system kontroli podatkowej, Ministerstwo Finansów opracowało JPK, Jednolity Plik Kontrolny, precyzyjniej mówiąc jednolity format stworzony po to, bu prowadzić księgi i dokumenty podatkowe. Do czego to służy?

Prościej i wygodniej
Podjęcie się ujednolicenia pliku to pomysł, niezwykle poprawiający jakoś przekazu dokumentów organom kontroli skarbowej, a także bieżącą komunikację między podmiotami gospodarczymi. Zrobienie ujednolicenia jest w stanie zapobiec barierom technologicznym, które wynikają z różnic w oprogramowaniu. Na dodatek, system ujednolicania plików wprowadza skrócenie czasupotrzebnego do przeprowadzenia kontroli skarbowej a także na płynniejsze wychwytywanie ewentualnych nieprawidłowości oraz „pustych faktur”. Nowoczesne programy, w których zdołamy księgować pozwalają nie tylko na generowanie tychże scalonych plików, jednakże również na scalanie JPK z paru plików, które zostały wygenerowane naprzód. Usprawnia to tok komunikacji rozliczeń między przedsiębiorcami, gdyż dane nam jest wówczas czytelne zestawienia okresowe oraz użyteczny, niesprawiający problemów w odczycie na każdym pececie plik.

Co to jest JPK?
Jednolity plik kontrolny to nic innego aniżeli zbiór danych, które zapisano w stosownym formacie, a konkretnie jako schemat XML. JPK zostaje stworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośrednie eksportowanie danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za interesujący nas okres. O ile JPK daje się do Urzędu Skarbowego tylko na prośbę, to każdy przedsiębiorca zobligowany do tworzenia takiego pliku winien robić to cyklicznie i przechowywać pliki na zabezpieczonym nośniku, aby były w każdym momencie pod ręką, by oddać je do audytu. Za nieprzekazanie plików JPK do kontroli skarbowej, przedsiębiorcy są zagrożeni karami finansowymi.Powiązane słowa: