Księgowość - dziś to działa inaczej

Aby uszczelnić polski system kontroli podatkowej, Ministerstwo Finansów opracowało JPK, Jednolity Plik Kontrolny, dokładniej mówiąc jednolity format stworzony po to, bu prowadzić księgi i dokumenty podatkowe. Jak to wykorzystać?

Prostota i wygoda
Ujednolicenie pliku to pomysł, bardzo ułatwiający przekazywanie dokumentów organom kontroli skarbowej, a także bieżącą komunikację między podmiotami gospodarczymi. Zrobienie ujednolicenia może zapobiegać barierom technologicznym, które wynikają z różnic w oprogramowaniu. Co więcej, system ujednolicania plików wprowadza skrócenie czasupotrzebnego do przeprowadzenia kontroli skarbowej a też na płynniejsze wychwytywanie ewentualnych nieprawidłowości oraz „pustych faktur”. Nowatorskie programy, w których zdołamy księgować pozwalają nie tylko na generowanie tychże scalonych plików, jednakże też na scalanie JPK z paru plików, które zostały wygenerowane wcześniej. Usprawnia to tok komunikacji rozliczeń między przedsiębiorcami, gdyż dane nam jest wówczas czytelne zestawienia okresowe oraz poręczny, łatwy do odczytu na każdym pececie plik.

Co kryje się pod hasłem JPK?
Jednolity plik kontrolny to nic innego aniżeli zbiór danych, zapisanych w stosownym formacie, a konkretnie jako schemat XML. JPK tworzy się z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośrednie eksportowanie danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za interesujący nas okres. O ile JPK daje się do Urzędu Skarbowego jedynie na żądanie, to każdy przedsiębiorca zobowiązany do tworzenia takiego pliku powinien robić to regularnie i przechowywać pliki na zabezpieczonym nośniku, by były w każdym momencie dostępne do audytu. Za nieprzekazanie plików JPK do kontroli skarbowej, przedsiębiorcy mogą otrzymać kary finansowe.Powiązane słowa: