Księgowość - otwórz się na lepsze

Aby uszczelnić polski system kontroli podatkowej, Ministerstwo Finansów opracowało JPK, Jednolity Plik Kontrolny, precyzyjniej mówiąc jednolity format stworzony po to, bu prowadzić księgi i dokumenty podatkowe. Na co to nam?

Prościej i wygodniej
Ujednolicenie pliku to pomysł, niebywale poprawiający jakoś przekazu dokumentacji organom kontroli skarbowej, a również bieżącą komunikację między podmiotami gospodarczymi. Zrobienie ujednolicenia jest w stanie zapobiec barierom technologicznym, które wynikają z różnic w oprogramowaniu. Mało tego, system ujednolicania plików wprowadza skrócenie czasu, jaki będzie potrzebny do wykonania kontroli skarbowej a także na szybsze wyłapywanie opcjonalnych nieprawidłowości oraz „pustych faktur”. Nowoczesne programy, które służą księgowości pozwalają nie tylko na generowanie takich scalonych plików, ale również na scalanie JPK z kilku plikówwygenerowanych naprzód. Pozwala to na usprawnienie komunikacji rozliczeń między przedsiębiorcami, bo uzyskujemy wówczas przejrzyste zestawienia okresowe oraz użyteczny, niesprawiający problemów w odczycie na każdym komputerze plik.

Co określa skrót JPK?
Jednolity plik kontrolny to żadna inna rzecz aniżeli zbiór danych, które zapisano w oczekiwanym przez nas formacie, a konkretnie jako schemat XML. JPK tworzy się z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za interesujący nas okres. O ile JPK daje się do Urzędu Skarbowego tylko na prośbę, to każdy przedsiębiorca zobligowany do tworzenia takiego pliku winien podejmować się tego co dany czas i przechowywać pliki na zabezpieczonym nośniku, żeby były w każdej chwili pod ręką, by oddać je do audytu. Za nieprzekazanie plików JPK do kontroli skarbowej, przedsiębiorcy mogą otrzymać kary finansowe.Powiązane słowa: