Najczęstsze błędy przy żywieniu krów mlecznych

Żywienie jest najistotniejszym komponentem wpływającym na wydajność krów mlecznych a także na skład mleka. Wszelkie błędy zrobione w tym zakresie natychmiast uwidaczniają się w spadku wydajności, a w dużej liczby przykładach zdołają prowadzić do okazałego pogorszenia stanu zdrowia stada. Jeszcze parę lat temu wzór żywienia krów mlecznych preferowany poprzez dużej liczby rolników pozostawiał wiele do życzenia.

W żywieniu bydła bardzo istotnym okresem jest przekierowanie z żywienia jesiennego na letnie. Część rolników zauważając w zielonkach alternatywę na rozwój wydajności, zbyt gwałtownie przekształca sposób, co w praktyce przynosi całkowicie odwrotny efekt. Czyli pasze dla bydła czasu zimowego zielonki obejmują w mniejszej skali suchej masy ale również włókna, cechują się wyższą strawnością oraz zawartością białka, przy niekorzystnym zestawieniu energii do białka.

Takiego rodzaju różnice w składzie oraz wartości pokarmowej może czynić niedobór progresu wydajności, a nawet jej spadek. Zatem też dawki pasz treściwych dla krów są ograniczone. Bilansowanie elementów mineralnych stanowi niezwykle elementarny kłopot w żywieniu krów. Niestety jest ono zazwyczaj zaniedbywane przez rolników, a nawet gruntownie pomijane, cóż może czynić obniżenie wydajności lecz również pogorszenie stanu zdrowia, zaburzenia w rozrodzie, choroby, itd. Ilość a ponadto rodzaj dodatków mineralnych muszą być przystosowane do niezbędności produkcyjnych krowy i zbilansowane ze związkami mineralnymi podawanymi w paszach gospodarskich.

Ażeby rolnicy postanowili być spełnieni z rezultatów produkcyjnych nie muszą popełniać wcześniej wymienionych pomyłek w odżywianiu krów mlecznych. Gdy występują jakieś nieprawidłowości to po ich wyeliminowaniu wydajność mleczna ulegnie poprawie.Powiązane słowa: