Nowoczesna księgowość

Aby uszczelnić polski system kontroli podatkowej, Ministerstwo Finansów wymyśliło JPK, Jednolity Plik Kontrolny, czyli jednolity format do prowadzenia ksiąg i dokumentów podatkowych. Czy to się przyda w życiu?

Prościej i wygodniej
Ujednolicenie pliku to pomysł, niezwykle ułatwiający przekazywanie dokumentów organom kontroli skarbowej, a również bieżącą komunikację między podmiotami gospodarczymi. Ujednolicenie może zapobiegać barierom technologicznym wynikającym z różnic w oprogramowaniu. Mało tego, system ujednolicania plików wprowadza skrócenie czasu, jaki będzie potrzebny do wykonania kontroli skarbowej a też na płynniejsze wychwytywanie opcjonalnych nieprawidłowości oraz „pustych faktur”. Nowoczesne programy, w których zdołamy księgować pozwalają nie tylko na generowanie takich scalonych plików, ale także na scalanie JPK z paru plikówwygenerowanych wcześniej. Pozwala to na usprawnienie komunikacji rozliczeń między przedsiębiorcami, bo dane nam jest wówczas przejrzyste zestawienia okresowe oraz wygodny, niesprawiający problemów w odczycie na każdym komputerze plik.

Co kryje się pod hasłem JPK?
Jednolity plik kontrolny to żadna inna rzecz niż zestawienie danych, które zapisano w określonym formacie, a szczegółowiej określając jako schemat XML. JPK tworzy się z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośrednie eksportowanie danych, mającym zawarte informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. O ile JPK daje się do Urzędu Skarbowego jedynie na żądanie, to każdy przedsiębiorca zobligowany do tworzenia takiego pliku powinien podejmować się tego co dany czas i zachować pliki na zabezpieczonym nośniku, by były w każdym momencie dostępne do audytu. Za niedostarczenie plików JPK do kontroli skarbowej, przedsiębiorcy są zagrożeni karami finansowymi.Powiązane słowa: