Pomocnik w księgowaniu - JPK

W celu uszczelnienia polskiego systemu kontroli podatkowej, Ministerstwo Finansów wprowadziło w życie JPK, Jednolity Plik Kontrolny, dokładniej mówiąc jednolity format do prowadzenia ksiąg i dokumentów podatkowych. Na co to nam?

Prościej i wygodniej
Podjęcie się ujednolicenia pliku to pomysł, bardzo poprawiający jakoś przekazu dokumentów organom kontroli skarbowej, a przy tym bieżącą komunikację między podmiotami gospodarczymi. Zrobienie ujednolicenia może zapobiegać barierom technologicznym, które wynikają z różnic w oprogramowaniu. Na dodatek, system ujednolicania plików wprowadza skrócenie czasu, jaki będzie potrzebny do przeprowadzenia kontroli skarbowej a też na szybsze wychwytywanie opcjonalnych nieprawidłowości i „pustych faktur”. Nowoczesne programy, które służą księgowości umożliwiają nie tylko generację takowych scalonych plików, lecz także na scalanie JPK z kilku plikówwygenerowanych naprzód. Poprawia to przejście ciągu komunikacji rozliczeń między przedsiębiorcami, bowiem uzyskujemy wówczas czytelne zestawienia okresowe oraz wygodny, łatwy do odczytu na każdym komputerze plik.

Co to jest JPK?
Jednolity plik kontrolny to żadna inna rzecz niż zestawienie danych, które zostały zapisane w oczekiwanym przez nas formacie, a konkretnie jako schemat XML. JPK jest tworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, mającym zawarte informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. O ile JPK przekazuje się do Urzędu Skarbowego jedynie na żądanie, to każdy przedsiębiorca zobligowany do tworzenia takiego pliku powinien dokonywać tego regularnie i zachować pliki na zabezpieczonym nośniku, by były w każdej chwili dostępne do audytu. Za nieprzekazanie plików JPK do kontroli skarbowej, przedsiębiorcom grożą kary finansowe.Powiązane słowa: