Zadania ochrony

Moglibyśmy ich zauważyć w supermarkecie, centrum handlowym, bądź miejscu do parkowania, na którym zostawiamy swe auto. Mowa o ochroniarzach oraz stróżach, jacy niestety są najgorzej opłacanym fachem w kraju. Ochronę w naszym państwie reguluje zarządzenie z 1997 r. o ochronie osób i mienia. Przepisy prawa normują obręb obowiązków, które wchodzą w zakres ochroniarza, dla przykładu jak odbywa się nauka zawodu oraz najważniejsze jakie przysługują mu przywileje w okresie wykonywania obowiązków służbowych.

Niefortunnie około połówka pracujących z pracodawców ochroniarskich nie wykorzystuje licencji pracownika ochrony fizycznej. Jest to cała zgraja ochroniarzy w sklepikach, miejscach parkingowych, dozorców dla których stróżówka to drugi dom. Obecność ochroniarza powinna odgrywać zapobiegawczo.

W razie kwestii zagrażającej ochroniarz musi dobrze zareagować, używając odpowiednich środków. Lecz cóż ze stróżem nocnym? Przeważnie okazuje się bohaterski, niestety nie może nic. Już świetniej sprawdza się sam system monitoringu. Po co w ogóle jest ochrona czy stróże nocni i jakie są jej obowiązki? Obowiązkiem pracownika ochrony z licencją jest na przykład trwałe przebywanie na terenie chronionego obiektu, dokonywanie obchodu strzeżonego obiektu razem ze zmiennikiem, nie opuszczanie strzeżonego obiektu przy okazji pełnienia służby, w przypadku zaistnienia zdarzeń szczegółowych powiadomić stosowne służby i tak dalej.

Jeśli stwierdzimy, że zostaliśmy niewłaściwie potraktowani przez ochronę, możemy dochodzić odszkodowania bądź zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Mamy prawo złożyć skargę na niesłuszne posądzenie czy też niewłaściwe postępowanie pracownika ochrony. W obiekcie handlowym, w jakim ochroną zajmują się częstokroć ochroniarze bez licencji, ze skargą kierujemy się do kierownika albo właściciela sklepu.Powiązane słowa: